Strandügyeletek

Társaságunk kiválóan képzett, tapasztalt és sokféle élethelyzetben bizonyított szakembereket alkalmaz a nyári szezonban is, amikor a vízpartok egészségügyi biztosítását látjuk el.

Miért fontos ez a szolgáltatás?

Mint minden tömegrendezvény, a strandok, illetve az azokhoz kötődő vízparti rendezvények, események komoly kockázatokat rejtenek magukban - ezért írja elő a 78/2008-as Kormányrendelet, hogy a strandokon elsősegélynyújtás biztosítása kötelező. A hangsúly itt elsősorban a megelőzésen, a problémák korai kezelésén van.

Strand elsősegélynyújtó hely:

(részlet a 78/2008 (IV. 3.) Korm.rendeletből)

12. A fürdési idényben 500 főt elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdőhely üzemeltetője köteles

a) a nyitva tartás időtartama alatt biztosítani:

aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,

ab) 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet, és legalább egy, mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentőszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette;

b) és az ügyeleti helyet feltűnő jelzéssel a fürdőzők tudomására hozni;

c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekről, a vízminőséggel összefüggő változásokról és egyéb rendkívüli eseményekről.

13. A 12. pont alatt felsorolt kötelezettségek a fürdési idényre eső munkaszüneti- és ünnepnapokra korlátozva vonatkoznak a fürdőhely üzemeltetőjére, amennyiben a fürdőzők átlagos létszáma az ilyen napokon eléri vagy meghaladja az 1000 főt.

Kérjen tőlünk árajánlatot!