Betegszállítás

BETEGSZÁLLÍTÁS

Elsősegély oktatás

OKTATÁS

Tanfolyamok

TANFOLYAMOK

Szűrővizsgálatok

SZŰRŐVIZSGÁLATOK

ÜDVÖZLI ÖNT A FALCON AMBULANCE

A Falcon Ambulance Service olyan egészségügyi szolgáltató vállalat, amely több, az elmúlt évtizedben már bizonyított cég szövetségének köszönhetően alakult annak érdekében, hogy partnerei számára a legjobb szakemberek nyújthassák a legszínvonalasabb egészségügyi szolgáltatásokat.

Elmondhatjuk magunkról...

...hogy a szolgáltatási paletta speciális szegmenseit felölelő munkák elvégzésére is képesek vagyunk;

...hogy nálunk a szakmai kompetencia alapkövetelmény, így kollégáink kiemelkedő kvalitású, tapasztalt, ambiciózus és magas iskolai végzettséggel rendelkező, komoly szakemberek;

...hogy üzletpolitikánk a megbízhatóságra, a pontosságra és a precizitásra épít;

...hogy szigorúan ügyelünk a minőségbiztosítási követelmények folyamatos betartására és komolyan vesszük ügyfeleink véleményét;

...hogy mindig törekszünk az egyedi igények kielégítésére, a szolgáltatások mobilitására és a sajátos körülményekhez való alkalmazkodásra is.


FIGYELEM!!! Jogszabályi változás!

Módosult a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet:

„Zárt térben tartott, 300–1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében gyalogőrség biztosítása szükséges.”

(2. melléklet, 2.1.1., a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet által módosítva)

Továbbá a 11. § (5) bekezdés:

"A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget - kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet."